излагам на показ

излагам на показ
словосъч. - парадирам, показвам се, перча се, големея се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • излагам — гл. показвам, излагам на показ, посочвам, демонстрирам гл. разказвам, изяснявам, развивам, обяснявам, описвам гл. компрометирам, посрамвам, засрамвам, сконфузвам, дискредитирам, опозорявам, позоря, унижавам, кепазя, окепазявам, резиля, орезилявам …   Български синонимен речник

  • оголвам — гл. голя, заголвам, разголвам, събличам, събувам, изувам, свличам, смъквам дрехите, разкривам, разгръщам, откривам, пооткривам, поразголвам, поразкривам, разсъбличам, разгологъзвам гл. показвам, излагам, излагам на показ, явявам на показ гл.… …   Български синонимен речник

  • разголвам — гл. оголвам, голя, заголвам, събличам, събувам, изувам, свличам, смъквам дрехите, разкривам, разгръщам, откривам, пооткривам, поразголвам, поразкривам, разсъбличам, разгологъзвам гл. показвам, излагам, излагам на показ, явявам на показ гл.… …   Български синонимен речник

  • заголвам — гл. голя, разголвам, оголвам, събличам, разсъбличам, показвам, излагам, излагам на показ, разгологъзвам гл. разбулвам, откривам, разкривам …   Български синонимен речник

  • показвам се — гл. появявам се, представям се, явявам се, излизам напред, подавам се, бия на очи, правя впечатление, проличавам, хвърлям се в очи, изплувам, излизам на повърхността, лъсвам, излагам се, изпъквам, откривам се, излизам навън, виждам се, мяркам се …   Български синонимен речник

  • разкривам — гл. откривам, намирам, изнамирам, разгадавам, разузнавам, забелязвам гл. изследвам, разнищвам, разследвам, анкетирам гл. отгатвам, разбирам, схващам гл. излагам, показвам, посочвам, разбулвам, изваждам на бял свят, хвърлям светлина, излагам на… …   Български синонимен речник

  • вдигам завесата — словосъч. разбулвам, отбулвам, откривам, събличам, голя, разголвам, оголвам, разкривам, показвам, излагам на показ, изваждам на бял свят, правя разкрития словосъч. разгадавам, отгатвам, разбирам словосъч. разсейвам, разведрявам, просветлявам …   Български синонимен речник

  • големея се — гл. парадирам, показвам се, перча се, излагам на показ …   Български синонимен речник

  • парадирам — гл. манифестирам, показвам се гл. важнича, надувам се, перча се, гордея се, големея се, придавам си важност гл. излагам на показ гл. показвам …   Български синонимен речник

  • перча се — гл. пъча се, перя се, дуя се, надувам се, надигам се, придавам си важност, важнича, парадирам, гордея се, горделив съм, държа се на голямо, виря глава, виря нос, вирнал съм глава, вирнал съм нос, гледам отвисоко, големея се гл. показвам се,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”